Yläkoulu

Herykin yläkoulussa nuori kasvaa turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. 

Koulussamme tuetaan oppilaiden hyvinvointia. Kaikista pidetään huolta, ja  jokainen saa omana itsenään etsiä polkuaan kohti tulevaa.  Mukana matkassa ovat kivat oppilaskaverit ja koulun aikuiset.

Miten Herykin 7. -luokalle pyritään?

Soveltuvuuskokeet

Huom! Pääsykokeisiin ei tule erillistä kutsua. 

Liikuntaluokka

Latinaluokka

Varakokeet

Varakoepäivään osallistuvat varsinaisena koepäivänä sairaana tai ensisijaisen hakuvaihtoehdon pääsykokeessa olleet nuoret.

Soveltuvuuskokeiden oppilaaksiottopäätökset lähetetään sähköpostitse 26.3.2025.

Latinaluokka

Latina on vanhin eurooppalainen oppiaine, ja sitä on opiskeltu Herykissä vähintään kuusikymmentäluvulta lähtien . Latinaa luetaan valinnaisena B2-kielenä kaksi vuosiviikkotuntia jokaisella luokka-asteella. 

Miksi latinaa?

Latinaluokalle otetaan enimmillään 28 oppilasta.

Kun haluat lisätietoa latinan opiskelusta, ota yhteyttä koulumme latinan opettajaan: jooa.koski@heryk.fi.

Liikuntaluokka

Suomen ensimmäinen jalkapalloon painottunut liikuntaluokka aloitti koulussamme syksyllä 1999.  Siitä lähtien Herykissä on tarjottu ammattimaista jalkapallovalmennusta futaajille. Yläkoulun aikana liikuntaa tarjotaan 21 vuosiviikkotuntia, joista kahdeksan on jalkapalloa.

Liikuntaluokalla tarjoamme tytöille ja pojille omaa jalkapallovalmennusta kerran viikossa jokaisella luokka-asteella. Jalkapallon lisäksi oppilaat pääsevät urheilemaan monipuolisesti ja tutustumaan uusiin lajeihin, kuten golfiin, seinäkiipeilyyn ja melontaan.


Tervetuloa Herykin liikuntaluokalle -video.

Liikuntaluokalle pyritään olympiakomitean suosittelemalla valtakunnallisella soveltuvuuskokeella. Herykin koulukohtaisen osion tehtäviin voit tutustua videona ja kuvina

Lisäksi voit osallistua palloliiton järjestämään jalkapallon lajikokeeseen. Tämä antaa sinulle urheilijastatuksen (URHEA).

Liikunnan soveltuvuuskokeella kouluun otetaan vuosittain kolmekymmentä oppilasta.

Heryk on yksi pääkaupunkiseudun urheiluyläkouluistaURHEA-sopimuksen voi solmia oppilas, joka harrastaa tavoitteellisesti kilpaurheilua.  

URHEA-status mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustavan yhdistämisen. Tällöin nuori voi esimerkiksi osallistua seuran järjestämiin aamutreeneihin. URHEA-nuorelta ja hänen huoltajiltaan edellytetään sitoutumista nuoren omatoimiseen opiskeluun.