Yläkoulu

Herykin yläkoulussa nuori kasvaa turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.

Koulussamme tuetaan oppilaiden hyvinvointia. Kaikista pidetään huolta, ja jokainen saa omana itsenään etsiä polkuaan kohti tulevaa. Mukana matkassa ovat kivat oppilaskaverit ja koulun aikuiset.

Liikuntaluokka

Suomen ensimmäinen jalkapalloon painottunut liikuntaluokka aloitti koulussamme syksyllä 1999. Siitä lähtien Herykissä on tarjottu ammattimaista jalkapallovalmennusta futaajille. Yläkoulun aikana liikuntaa tarjotaan 21 vuosiviikkotuntia, joista kahdeksan on jalkapalloa.

Liikuntaluokalla tarjoamme tytöille ja pojille omaa jalkapallovalmennusta kerran viikossa jokaisella luokka-asteella. Jalkapallon lisäksi oppilaat pääsevät urheilemaan monipuolisesti ja tutustumaan uusiin lajeihin, kuten golfiin, seinäkiipeilyyn ja melontaan.


Tervetuloa Herykin liikuntaluokalle -video.

Jalkapalloluokalle pyritään olympiakomitean suosittelemalla valtakunnallisella soveltuvuuskokeella. Herykin koulukohtaisen osion tehtäviin voit tutustua videona ja kuvina.

Lisäksi voit osallistua palloliiton järjestämään jalkapallon lajikokeeseen. Tämä antaa sinulle urheilijastatuksen (URHEA).

Latinaluokka

Latina on vanhin eurooppalainen oppiaine, ja Herykissäkin sitä on opiskeltu vuodesta 1977 alkaen. Latinaa luetaan valinnaisena B2-kielenä kaksi vuosiviikkotuntia jokaisella luokka-asteella.

Miksi latinaa?

 • Latina tukee äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelua, koska se opettaa kielitajua ja kielten rakenteita.

 • Latina laajentaa sanavarastoa ja auttaa ymmärtämään sivistyssanojen merkityksiä.

 • Latinan tunneilla tutustutaan antiikin historiaan, Italian maantieteeseen ja kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan, josta mm. taide, kirjallisuus ja elokuvat ovat saaneet vaikutteita.

 • Latinan opiskelu on yleissivistävää ja tarjoaa uuden näkökulman kielen opiskeluun.

Kun haluat lisätietoa latinan opiskelusta, ota yhteyttä koulumme latinan opettajaan: jooa.koski@heryk.fi.

Urheiluyläkoulu (URHEA)

Heryk on yksi pääkaupunkiseudun urheiluyläkouluista. URHEA-sopimuksen voi solmia oppilas, joka harrastaa tavoitteellisesti kilpaurheilua.

URHEA-status mahdollistaa urheilun ja opiskelun joustavan yhdistämisen. Tällöin nuori voi esimerkiksi osallistua seuran järjestämiin aamutreeneihin. URHEA-nuorelta ja hänen huoltajiltaan edellytetään sitoutumista nuoren omatoimiseen opiskeluun.

Miten Herykin 7. -luokalle pyritään?

 • 7.luokalle ilmoittautuminen aukeaa alakoulun Wilmassa ma 15.11.2021 ja päättyy ke 15.12.2021.

  • Voit valita viisi eri hakukohdetta.

  • Voit pyrkiä samaan kouluun monelle eri luokalle. Eli Herykiin pyrkiessäsi voit toimia esim. seuraavasti:

   • hakusija 1: Heryk URHEA (futis)

   • hakusija 2: Heryk liikunta (futis)

   • hakusija 3: Heryk latina

   • hakusija 4: Heryk yleisluokka

   • hakusija 5.:Joku muu koulu :-)

  • Mikäli et pääse hakusijojen 1-5 luokille, pääset omaan lähikouluusi.

 • Jos haet Herykiin Helsingin ulkopuolelta, palauta ulkopaikkakuntalaisen lomake koulumme kansliaan.

 • Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin pe 18.3.2022.

 • Herttoniemen yhteiskoulun yläluokille oppilaat otetaan seuraavilla perusteilla:

  • Lähikouluperiaatteen mukaan meillä on ensisijaisesti jatkokoulupaikka kaikille oman alueemme yläasteikäisille.

  • Lisäksi painotusaineluokille (latina, liikunta) hakeudutaan vuosittain järjestettävillä soveltuvuuskokeilla.

  • Edellisten lisäksi koulun yläluokille voidaan ottaa oppilaita, mikäli paikkoja on jäljellä. Valinnoissa noudatamme Helsingin kaupungin toissijaisen oppilaaksioton perusteita.

Soveltuvuuskokeet

 • Liikunnan perustestit pidetään ke 19.1.2022 klo 9 (rästipäivä ma 7.2.2022)

 • URHEA-lajitestit pidetään pe 21.1.2022 klo 9 (rästipäivä ke 9.2.2022)

 • Latinan soveltuvuuskoe pidetään ke 26.1.2022 klo 13 (rästipäivä to 3.2.2022). Koe on kielen hallintaa ja ymmärrystä mittaava, ja se tehdään suomeksi.