Tilojen vuokraus

Herttoniemen yhteiskoulu tarjoaa arki-iltaisin tiloja kaupunkilaisten ja yhteisöjen käyttöön kohtuullista korvausta vastaan. 

Tilojen varauksissa ja mahdollisissa lisäkysymyksissä ota yhteys vararehtoriin.

vararehtori
Ari Leväniemi
ari.levaniemi@heryk.fi
puh. 050 520 5983

Liikuntasali

Liikuntasalissa voit harjoittaa monipuolista urheilutoimintaa. Vuokrahinta on 40 € / 1,5 tuntia. Liikuntasali vuokrataan pääosin vakiovuoroille. Vuoroista laskutetaan koko kauden ajalta, pois lukien koulun perumat vuorot.

Ruokasali

Ruokasali toimii hyvin varsin suurien kokousten (esim. yhtiökokoukset) järjestämiseen. Salista löytyy istumapaikat noin 200 henkilölle. Vuokrahinta on 70 € / ilta, eli klo 17-20.

Luokkatilat

Luokkatilat sopivat pienempien ryhmien (10-30 henkeä) kokoontumisiin. Vuokrahinta on 55 € / ilta, eli klo 17-20.

Vuoron alkaessa

Saapuessasi kouluun, ota yhteys iltavahtimestariin, joka löytyy useimmiten  koulun aulassa sijaitsevassa 'lasikopista'. Iltavahtimestari ohjeistaa tilojen käyttäjän käytettävissä olevaan tekniikkaan.


iltavahtimestari
Jukka-Pekka Siira
puh. 045 272 5356

Vuokraajan vastuut

Tilojen vuokraajan  tulee huolehtia siitä, etteivät tilaisuuteen saapuvat henkilöt vietä aikaa muualla kuin vuokraamissanne tiloissa.

Koulu ei vastaa tilaisuuteen saapuvien omaisuudesta millään tavoin.


Vuokraaja on vastuussa käyttämistään tiloista ja välineistä. Mahdollisista rikkoontumisista tai puutteista on ilmoitettava välittömästi iltavahtimestarille.

Koulun salin iltakäyttövuorot kaudella 2023-2024 alkavat ti 26.9.23 ja jatkuvat pe 26.4.24 asti. Lisävuoroista pitää sopia erikseen.

Pelivuoroja EI ole seuraavina päivinä


Pelivuorot on peruttu myös arkipäiviksi osuvina pyhäpäivinä. Myös muulloin koulu voi perua vuoron. Muutokset päivitetään tähän tiedotteeseen. Pyrimme ilmoittamaan poikkeuksista hyvissä ajoin.

Vanhojen vuorojen jatkaminen seuraavalla kaudella

Mikäli olette kiinnostuneet käyttämään koulun liikuntasalia edelleen seuraavalla kaudella, varaus tulee tehdä kesäkuun puoliväliin mennessä. Vapaaksi jääneet vuorot jaetaan uusille käyttäjille elo-syyskuussa. 

Laskutus

Syyskauden pelivuorojen laskutus tapahtuu joulu-tammikuussa ja kevätkauden laskutus toukokuussa. Yksittäistä vuoroa ei voi perua. Mikäli haluatte luopua vuorostanne pysyvästi, tulee siitä ilmoittaa kaksi viikkoa aikaisemmin.

Liikuntasalin säännöt

Pelivuoron vastuuhenkilön (valmentaja tms.) huolehtii siitä, etteivät pelaajat tai muut henkilöt oleskele muissa kuin vuokraamissanne tiloissa.


Salin käyttäjillä tulee olla sisäliikuntaan sopivat varusteet. Ulkokenkien ja mustapohjaisten sisäliikuntakenkien käyttö on salissa kielletty.

Pukuhuonetilat ovat käytettävissä vuoron päättymisen jälkeen 30 minuuttia. Oman turvallisuutenne ja tavaroiden säilymisen vuoksi sulkekaa pukuhuoneen ulko-ovi. Koulu ei vastaa pelaajien turvallisuudesta tai omaisuudesta millään tavoin.


Seura tai joukkue on vastuussa käyttämistään tiloista ja välineistä. Mahdollisista rikkoontumisista tai puutteista on ilmoitettava välittömästi iltavahtimestarille.

salivuorot 2020-2021